Pozvánka na adoraci „Hodina pro Hospodina“ – 21.11.

Srdečně Vás zveme na adoraci „Hodina pro Hospodina“, která se bude konat v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále 21.listopadu, v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu.

Chtěli bychom pozvat všechny ke ztišení a společné modlitbě během adorace na konci církevního roku. Více na facebooku Dejme toMu.