Pozvánka na adoraci "Hodina pro Hospodina"

Srdečně Vás zveme na adoraci „Hodina pro Hospodina“, která se bude konat na slavnost Krista Krále, tj. 20. listopadu, v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu.
Budeme rádi, když s námi na konci církevního roku přijdete chválit a oslavovat Boha, poděkovat za uplynulý rok, ztišit se, zastavit, adorovat a společně se modlit. Protože kde jsou dva nebo tři, tam… Však to znáte ;-). Pokud se zmíníte i dalším známým, bude v nebi jistě o kus větší radost.

Jana Faltýnková