Pozvánka na "rozlučku" s P. Antonínem Pražanem

P. Antonín Pražan salesián je poslán do Zlína a v neděli 28.6. vás zve na „rozlučku“ na petrskou faru od 15-18 hod a na mši sv. v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla.
Milí prostějovští farníci!
Při setkání bratří salesiánské provincie v květnu rozdává otec provinciál listy poslání. Letos měl něco i pro mne. Od 1.9.2020 jsem poslán do salesiánské komunity Zlín – Jižní Svahy. Chci vám poděkovat za přízeň, přátelství a zejména za vaše pochopení a modlitby. Rád bych se s vámi i osobně rozloučil. Proto vás zvu na poslední červnovou neděli (28.6.) na petrskou faru (Lidická 1894/1a), kde od 15 do 18 hodin bude příležitost si něco dobrého „zobnout“, popovídat si, posedět. V 18:00 bude růženec v kostele sv. Petra a Pavla a v 18:30 slavnostní mše sv., které budu předsedat. Po mši svaté bude následovat koncert v podání mých blízkých z Vysočiny, mého rodiště. Zazní díla autorů jako H. de Saint-Simon, Giulio Caccini, Leonardo Vinci, J. S. Bach, G. F. Händel; přednesou Libor Bartoník na hoboj, Veronika Stodolová na příčnou flétnu, na varhany doprovází Pavlína Bartoníková a Magda Stodolová. Budu opravdu rád, když si najdete čas a přijdete. Prosím o vaše modlitby do dalších měsíců na novém působišti, a pokud byste někdo měli chuť a čas, určitě se za mnou ve Zlíně zastavte. Nebo alespoň za o. Danem Žůrkem či o. Petrem Vaculíkem, kteří tam budou se mnou.
S díky P. Antonín Pražan, salesián