Přihlašovací formulář k přípravě na 1. svaté přijímání ve školním roce 2022/23

V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a biřmování.

Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení a Petra a Pavla.

Ke svatému přijímání přistupují děti zpravidla ve třetí třídě. Je velmi vhodné, aby to byly děti, které již alespoň jeden rok navštěvovaly výuku náboženství. I v roce přípravy na svaté přijímání děti chodí do výuky náboženství.