Přijďte se o velikonočních nedělích modlit cestu světla

Cesta světla je pokračování křížové cesty od Kristova Zmrtvýchvstání až k seslání Ducha svatého. Modlitba začíná v neděli v 17:30 v kostele sv. Petra a Pavla.
1