Program bohoslužeb v kostele Povýšení svatého Kříže na prostějovské hody 2017

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KOSTELE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE NA PROSTĚJOVSKÉ HODY
ČTVRTEK 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE – TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE A ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
–          8:00 mše svatá
–          po mši svaté křížová cesta s texty P. Karla Dostála-Lutinova
–          po křížové cestě do 16.00 adorace Nejsvětější svátosti
–          18:00 mše svatá – městská pouť, celebruje Mons. Vojtěch Šíma – doprovází schola Dejme toMu
SOBOTA 16.9. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
–          8:00 mše svatá
NEDĚLE 17.9. – HODY
–          7:30 mše svatá – celebruje P. Aleš Vrzala
–          9:00 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr
–          10:30 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr
–          16:30 adorace a svátostné požehnání
–          17:00 koncert scholy Dejme toMu pro širokou veřejnost
V sobotu 16.9. a v neděli 17.9. bude kromě časů bohoslužeb přístupný kostel Povýšení svatého Kříže včetně možnosti prohlídky s průvodcem.