Nový program první soboty

Od začátku měsíce února se upravuje program prvních sobot v měsíci.
Nově bude následující:

  • 6:30 modlitba růžence, svátost smíření
  • 7:00 mše svatá
  • 7:30 rozjímavé čtení (asi 10 minut)
  • 7:45 litanie loretánské zpívané nebo čtené; zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
  • 8:00 krátký výstav svátostného Krista (adorace v tichu, možnost svátosti smíření)
  • 8:30 Požehnání