První svaté přijímání pro děti a první svaté přijímání pro dospělé

První svaté přijímání dětí – opět, stejně jako v září, vyzývám k nahlášení, zda je zájem o přípravu dětí na první svaté přijímání, v odůvodněných případech to nemusí  nutně být děti, které navštěvují zároveň výuku náboženství. Příprava by byla zahájena se začátkem doby postní a  probíhala by vždy v neděli odpoledne v 15:00 za účasti jednoho z rodičů po všechny neděle počínaje první nedělí postní 14. 02. 2016. První svaté přijímání by bylo nejspíše v neděli 05. 06. 2016, Případné změny v termínech jsou možné.
Tato příprava na první svaté přijímání dětí má v širším smyslu  adventního pastýřského listu otce arcibiskupa platnost pro celý děkanát Prostějov, neboť farnost sv. Petra a Pavla v Prostějově je sídlem děkanátu Prostějov. To samozřejmě nic nemění na možnosti dětí přistoupit ke svatému přijímání ve své farnosti.
První svaté přijímání nebo přijímání po letech pro dospělé – obdobě nabízím tuto možnost přistoupit k prvnímu svatému přijímání a první svaté zpovědi nebo k obojímu po letech, dospělým, podle adventního pastýřského listu otce arcibiskupa pro celý děkanát Prostějov. Zde je to především na Vás, abyste oslovili ty, o nichž víte, že jsou pokřtění, do kostela třeba tu a tam zajdou, ale nebyli u prvního svatého  přijímání ani u první svaté zpovědi, a proto tyto svátosti nepřijímají. V případě dospělých zájemců bychom se domluvili na přípravě a termínu podle zájmu.