Roráty pro děti 2019

V době adventní opět zveme děti na roráty, které budou probíhat od 2. prosince  vždy v pondělí, ve středu a v pátek v kostele Povýšení sv. Kříže.
6:30 vyzvednutí lampiček na faře, sraz u sochy sv. Jana Nepomuckého
6:45 průvod do kostela, program v kostele (roráty)
7:10 snídaně na faře
7:30 odchod do školy