Roráty pro děti

V době adventní opět zveme děti na roráty, které budou probíhat od 28. 11. do 23. 12. vždy v pondělí, ve středu a v pátek ráno od 6:30 v kostele Povýšení sv. Kříže. Katechetka Jana děkuje babičkám i dalším za pomoc s vystřihováním včelek na roráty. Poděkování patří i seconhandu Street Wise, který farnosti daroval figurínu pro program rorátů.