Setkání seniorů 8. 9.

Setkání proběhne formou malé pouti do Určic. Sejdeme se v 8 hodin u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Pojedeme auty. Mši budeme slavit v Určicích.