Setkání seniorů – středa 3.6.

Setkání proběhne na Rajské zahradě kostela Povýšení sv. Kříže. Při nepříznivém počasí se sejdeme v zákristii či v kapli Nejsvětější trojice.