Setkání seniorů – středa 7.10.

Ve středu 7.10. po ranní mši svaté proběhne setkání v sakristii Kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Další plánované termíny v roce 2020 jsou 4.11. a 2.12.