SILVESTR A NOVÝ ROK 2017 NA SVATÉM HOSTÝNĚ

21.00 hod. odjezd autobusu z parkoviště za kostelem Povýšení sv. Kříže v Prostějově
22.30 hod. modlitba sv. růžence v bazilice Panny Marie Svatohostýnské
23.00 hod. adorace u Nejsvětější svátosti
23.45 hod. děkovné „Te Deum“ a svátostné požehnání
00.01 hod. pontifikální mše svatá
01.30 hod. novoroční přípitek před bazilikou
02.00 hod. návrat domů
VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2017:
FASCINACE VÍROU V BOHA MÍSTO FASCINACE SVĚTEM!
Přihlašujte se do 23. 12. 2016:
Mgr. Jindřich Miklas,
cestovní kancelář,
Prostějov, Pešinova 21,
tel. 736631736
CENA: 150 Kč včetně přípitku