Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše svatá v 18:30

Ve čtvrtek 13.5.2021 na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla až večer v 18.30.