Slavnostní mše svatá ke cti sv. Jana Boska

V sobotu 28.1. bude v 16.00 v kostele sv. Petra a Pavla mimořádná slavnostní mše sv. ke cti sv. Jana Boska a mše v 17.00 u J. Nepomuckého nebude. Salesiáni budou spolu s farníky a mladými slavit svého zakladatele.