Slavnostní otevření a požehnání prostor na CMG

V úterý 23. dubna 2019 ve 13:45 požehná otec arcibiskup Jan Graubner nově zrekonstruované prostory CMG v Prostějově. Slavnosti předchází mše svatá od 12:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. K prohlídce školy je zvána i široká veřejnost.