Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 17.5.

 
Spolčo VIP, tedy celým názvem: Věřící I v Pátek. Budeme se scházet vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění.
Odkaz na akci na facebooku zde.