Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 20.9.

 
Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se mše svaté s úmyslem za mládež děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře.
Odkaz na akci na facebooku zde.