Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 15.11.

 
Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na CMGfaře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti Povýšení sv. Kříže s úmyslem za mládež prostějovského děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na gymnáziu. Po spolču je možné zůstat s účastníky na posezení u kávy či čaje. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění do života.
Místo mše svaté se tentokrát bude v 18.00 hodin konat ekumenická bohoslužba v kostele Povýšení sv. Kříže za účasti dalších křesťanských církví. Tímto si společně i připomeneme 30. výročí Sametové revoluce.