Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 17.1.

 
Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na CMG. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti Povýšení sv. Kříže s úmyslem za mládež prostějovského děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na gymnáziu. Po spolču je možné zůstat s účastníky na posezení u kávy či čaje. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění do života.