Společná modlitba za ukončení epidemie

S ohledem na události posledních dní bylo rozhodnuto, že se od nynějška každý den ve 20:00 spolu s farností Povýšení sv. Kříže připojíme k celosvětové modlitbě za ukončení epidemie koronaviru. Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější Svátostí formou on-line přenosu na tomto odkazu. Vysílací plán včetně přenášených bohoslužeb je uveden na této adrese.
Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Využijme ji v hojnosti v tomto těžkém čase.