Tag Archives: synoda

Synoda 2021-2023: účast farníků

V říjnu byla zahájena celocírkevní synoda o synodalitě. V blízké době by měli farníci ve spolupráci s farním koordinátorem utvořit skupinky o maximálně 10 členech, které si vyberou jedno z 10 témat, nad kterým se během 2-3 setkání zamyslí. Výsledky diskusí budou shromážděny koordinátorovi a ten je předá arcibiskupství.

Více informací je možno získat u farního koordinátora Marina Šmída a na stránkách Církev.cz.

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.