Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Kromě tradičního Tříkrálové koledování, které se ovšem uskuteční za přísných epidemiologických podmínek, je stejně jako loni možné využít stacionární pokladničky na úřadech, v obchodech, v kostelích apod.

Třetí možností je přispět na Tříkrálový sbírkový účet pro Charitu Prostějov: 66008822/0800 VS: 777970059.
Pro ty z vás, kteří máte bankovnictví v chytrém telefonu, můžete přispět pomocí QR kódu:

ONLINE pokladnička Charity Prostějov

Podrobné informace se dozvíte na stránkách Charity Prostějov nebo na oficiálních stránkách www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme všem, kteří pomáhají.