Úklid vánoční výzdoby a betléma v kostele sv. Petra a Pavla

V sobotu 30.01. po ranní mši svaté budeme uklízet vánoční výzdobu a betlém v kostele sv. Petra a Pavla, můžete-li přijďte přiložit ruku k dílu.