Úklid vánoční výzdoby a setkání úklidových skupinek

V sobotu dne 25.1. 2020 po ranní mši svaté (asi od 7:15) proběhne úklid vánoční výzdoby v kostele. Prosíme všechny o pomoc.
Hned po úklidu kostela (předpoklad kolem 9 hod.) jsou zváni všichni současní členové úklidových skupinek na faru na krátké posezení se „svačinkou“. Zveme i všechny další, kteří by se mohli a chtěli zapojit do pravidelného úklidu kostela. Bude to příležitost poděkovat za dosavadní práci pro farnost a domluvit se na další spolupráci.