Večer chval 31.3.

V neděli 31. března od 18:00 – 19:00 hodin bude v kostele Povýšení sv. Kříže Večer chval. Zveme všechny, kdo touží po adoraci a osobní modlitbě.
Jak probíhá večer chval:
Na začátku je výstav Nejsvětější svátosti. Během adorace čteme úryvky z Písma svatého, modlíme se modlitby a zpíváme písně ze zpěvníku Koinonie. V kostele se také modlíme na různých místech za různé potřeby – za církve, za rodiny, za svět a za životní prostředí. Vpředu vkládáme úmysly, za co se modlit.
Večer chval je:

  • pro všechny, kteří se chtějí společně zastavit a chválit Hospodina
  • jsou místem společného setkání Boha a lidí
  • písněmi a modlitbami opěvujeme a děkujeme za lásku a milosrdenství, kterými nás Bůh zahrnuje o toužíme vyzpívat svou vděčnost a lásku, ke které nás Duch svatý vede

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Ef 5,19