VI. hudební ohlédnutí za vánoční dobou

Smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov si dovoluje pozvat příznivce hudby a sborového zpěvu na tradiční, tentokrát již VI. hudební ohlédnutí za vánoční dobou, které se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 v 17 hodin v kostele Povýšení Svatého Kříže v Prostějově.
Podobně jako v minulých letech zazní na tomto koncertu kromě oblíbených skladeb sboru ještě vánoční koledy, varhanní hudba a v druhé polovině pak bude uvedena známá mše J.J. Ryby „Hej mistře“.
Se smíšeným sborem Schola Cantorum vystoupí brněnští sólisté smíšeného pěveckého sboru Beseda brněnská, orchestr Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně za řízení prostějovského rodáka Mgr. Petra Kolaře.
Přijďte se s námi rozloučit s vánoční dobou a prožijte s námi příjemný hudební večer.
Na setkání se těší členové Scholy Cantorum Prostějov