Výtěžek z koncertu Ministrantské scholy

V neděli 5.1.2020 v kostele sv.Petra a Pavla se uskutečnil Vánoční benefiční koncert k opravě Petrské fary. Hrála a zpívala Ministrantská schola.
Na dobrovolném vstupném se vybralo 14 014,-Kč a jak bylo předem avizováno, byla celá částka věnována na TREFU.
Všem Pán Bůh zaplať.