Vzpomínka na JUDr. Bohumila Suchého

Chrámový sbor vzpomene na svého nedostižného varhaníka při mši svaté v neděli 19. února v 18:30.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi oslovit Vás se vzpomínkou na mého otce, právníka, muzikologa, klavíristu a varhaníka JUDr. Bohumila Suchého, který se narodil před 100 lety 29. ledna 1917.
Přestože byl v roce 1963 odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně (rehabilitován 1991) ve vykonstruovaném procesu, který vedl stát proti členům řádu salvatoriánů, jeho přátelství s řadou členů pěveckého sboru při chrámu sv. Petra a Pavla v Prostějově, zvláště s Aloisem Štikou, Karlem Hejduškem, Zdeňkem Němcem, Františkem Vrábelem a dalšími se utužilo.
Po návratu z vězení se více zaměřil na svou klavírní a varhanní hru, kromě sv. Petra a Pavla v Prostějově preludoval u sv. Vojtěcha na Novém Městě nebo v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Jako pracovník a pozdější vedoucí hudebního sboru agentury Dilia až do svého odchodu do důchodu v roce 1984 intenzivně propagoval českou hudbu ve světě a napomáhal zlepšování prostředí pro vznik nových českých hudebních děl. Rád vzpomínám na naše hovory a často i polemiky o náboženství, humanismu, historii, umění…
Zemřel 29. listopadu 1999 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, pohřben byl do rodinné hrobky na Olšanech, oddíl 9b/60.
Ing. Jan Suchý
Praha 5 Smíchov
Ke Klimentce 49

bohumil-suchy