Změna ve vedení obou farností města Prostějova

Milé sestry a milí bratři  v Kristu z farností Povýšení sv. Kříže a sv. Petra a Pavla,
na základě dohody Arcibiskupství olomouckého a Salesiánské provincie Praha dojde k 1. 7. 2016 k výměně správy farností,  farnost Povýšení sv. Kříže bude spravována diecézním knězem a farnost Petra a Pavla budou spravovat Salesiáni Dona Boska.
Farářem farnosti Povýšení sv. Kříže bude P. Aleš Vrzala a kaplanem bude nadále P. Pavel Caha, salesián. Farnost Petra a Pavla bude nově spravovat salesián P. Pavel Čáp. Komunita Salesiánů se postupně přesune na faru k Petrovi a Pavlovi, bude mít na starost farnost Petra a Pavla, CM gymnázium a bude se věnovat mládeži.
Prosíme Vám všechny při této příležitosti o modlitbu.
P. Aleš Vrzala a P. Leo Červenka