Zpívání chrámového sboru v nejbližší době

  • sobota 24. prosince ve 22:00
  • pondělí 26. prosince v 9:00
  • neděle 1. ledna v 9:00
  • neděle 8. ledna v 9:00

Zpívat se budou tyto vánoční skladby:

  • W. Gorzelniawski: Hodie Christus natus est
  • franc. lidová: Andělé (úprava Willi Türk)
  • Vojtěch Říhovský: Poslyšte bratři
  • Bohuslav Jeremiáš: Gloria a Benedictus (Česká vánoční mše)
  • Jaroslav Křička: Vítej nám Ježíšku

Po Vánocích bude mít chrámový sbor v lednu volno. Zkoušky na Velikonoce začnou 8. února. Prosíme zájemce o sborový zpěv: přijďte mezi nás! Zkoušíme každou středu po mši svaté na faře sv. Petra a Pavla.