Category Archives: Aktuality

Pouť v kapli Svatých andělů strážných

V pátek 2. 10. bude v 17.00 poutní mše svatá v kapli Svatých andělů strážných.

Duchovní obnova

Pozvání na 4 krátké pondělní duchovní obnovy na téma:
„SETKÁNÍ U JÁKOBOVY STUDNY“
Pozvání k lidskému a duchovnímu růstu
Kdy: PONDĚLÍ 14. 21. 28. září a 5. října 2020
Kde: Kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara-Trefa (Lidická 1a)
Přednáší: Václav ČÁP, laický misionář
Program:
18.00: Růženec – kostel sv. Petra a Pavla 21.9., 28.9., 5.10.
18.30: Mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla 21.9., 28.9., 5.10.
19.15: Přednáška – Petrská fara
20.00: Adorace před Nejsvětější svátostí
20.30: Závěrečná modlitba a Požehnání
Pozor! V pondělí 14.9. na slavnost Povýšení sv. Kříže je poutní mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže, a to již v 17.00 pro obě farnosti. Před mší svatou je pobožnost křížové cesty. Proto růženec a mše v kostele sv. Petra a Pavla to pondělí nebude! Bude až od 19.15 na faře přednáška.
Všichni jsou srdečně zváni. Je možné, kvůli pracovním povinnostem atd., přijít i na druhou část obnovy od 19.15 na faře.

Adorační den – 25.8.

V úterý 25.8. v kostele sv. Petra a Pavla je od 14.00 do 17.45 “adorační den”.
V 18.00 následuje modlitba svatého růžence na Petrské faře a v 18.30 mše svatá taktéž na faře.
Všichni jsou srdečně zváni.

KLOBÁSKOVANÁ

Pojďte s námi zakončit prázdniny a podívat se, na fotky a videa z táborů.
Pro děti a rodiče je připravena hra – obří Ubogo.
Neděle 30. srpna 2020, farská zahrada u Petra a Pavla, 14–18 hod.
Na všechny se těší Salesiáni a klub SHM Prostějov

Jakubská pouť – Kostelec na Hané, 26.7.

Program:
9:30   mše svatá, celebruje P. Antonín Pražan, žehnání obnoveného misijního kříže
14:30 odpolední program ve farním areálu

  • hudební vystoupení dětí
  • hanácký folklorní soubor Kosíř
  • kapela Akvarel – country, folk, pop
  • … a možná malé překvapení

Doprovodný program:
hry a aktivity pro děti, skákací hrad, nářadí a stroje starých sedláků, ukázka kovářského řemesla, ochutnávka vín z Jižní Moravy

Poutní mše svatá v kapli sv. Anny

V neděli 26. 7. v 17:00 bude poutní mše svatá v kapli sv. Anny v Drozdovicích.

Pozvánka na "rozlučku" s P. Antonínem Pražanem

P. Antonín Pražan salesián je poslán do Zlína a v neděli 28.6. vás zve na „rozlučku“ na petrskou faru od 15-18 hod a na mši sv. v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla.
Milí prostějovští farníci!
Při setkání bratří salesiánské provincie v květnu rozdává otec provinciál listy poslání. Letos měl něco i pro mne. Od 1.9.2020 jsem poslán do salesiánské komunity Zlín – Jižní Svahy. Chci vám poděkovat za přízeň, přátelství a zejména za vaše pochopení a modlitby. Rád bych se s vámi i osobně rozloučil. Proto vás zvu na poslední červnovou neděli (28.6.) na petrskou faru (Lidická 1894/1a), kde od 15 do 18 hodin bude příležitost si něco dobrého „zobnout“, popovídat si, posedět. V 18:00 bude růženec v kostele sv. Petra a Pavla a v 18:30 slavnostní mše sv., které budu předsedat. Po mši svaté bude následovat koncert v podání mých blízkých z Vysočiny, mého rodiště. Zazní díla autorů jako H. de Saint-Simon, Giulio Caccini, Leonardo Vinci, J. S. Bach, G. F. Händel; přednesou Libor Bartoník na hoboj, Veronika Stodolová na příčnou flétnu, na varhany doprovází Pavlína Bartoníková a Magda Stodolová. Budu opravdu rád, když si najdete čas a přijdete. Prosím o vaše modlitby do dalších měsíců na novém působišti, a pokud byste někdo měli chuť a čas, určitě se za mnou ve Zlíně zastavte. Nebo alespoň za o. Danem Žůrkem či o. Petrem Vaculíkem, kteří tam budou se mnou.
S díky P. Antonín Pražan, salesián

Informace o opravách v kostele

V současné době jsme se začali aktivně věnovat opravě vlhkého zdiva na vnitřní pravé straně kostela a omítky v prostoru kropenky u vstupu do kostela. V minulých letech se provedly úpravy kolem vnější stěny kostela, jejichž cílem bylo vysychání zvlhlého zdiva. Teprve po řádném vyschnutí je možné přistoupit k dalším krokům. Tento rok bychom chtěli opravy vlhkého zdiva dokončit.
Byla provedena kontrola statiky klenby kostela, nebyly zjištěny závady a odchylky. Trhliny v omítkách na klenbě budou odstraněny až při případném malování kostela.

Setkání seniorů – středa 3.6.

Setkání proběhne na Rajské zahradě kostela Povýšení sv. Kříže. Při nepříznivém počasí se sejdeme v zákristii či v kapli Nejsvětější trojice.

Bohoslužba 11.6. v 18:30

Ve čtvrtek 11.6. bude mše svatá až večer v 18.30 v kostele sv. Petra a Pavla. Je slavnost Těla a krve Páně.