Author Archives: David Indra

Přihlašování k přípravě na biřmování

Farnosti Povýšení svatého Kříže a svatého Petra a Pavla chtějí spojit své síly při konání přípravy na biřmování. Pokud máte zájem o přijetí této svátosti, neváhejte a přihlaste se zde.

Přihlašovací formulář k přípravě na 1. svaté přijímání ve školním roce 2022/23

V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a biřmování.

Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení a Petra a Pavla.

Ke svatému přijímání přistupují děti zpravidla ve třetí třídě. Je velmi vhodné, aby to byly děti, které již alespoň jeden rok navštěvovaly výuku náboženství. I v roce přípravy na svaté přijímání děti chodí do výuky náboženství.

Synoda 2021-2023: účast farníků

V říjnu byla zahájena celocírkevní synoda o synodalitě. V blízké době by měli farníci ve spolupráci s farním koordinátorem utvořit skupinky o maximálně 10 členech, které si vyberou jedno z 10 témat, nad kterým se během 2-3 setkání zamyslí. Výsledky diskusí budou shromážděny koordinátorovi a ten je předá arcibiskupství.

Více informací je možno získat u farního koordinátora Marina Šmída a na stránkách Církev.cz.

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Pozvánka na zpívanou modlitbu nešpor 24.11.2018

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pozvánka na benefiční varhanní koncert 29.9.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pozvánka na varhanní koncert 1. září

V sobotu 1. září 2018 v 18:00 se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskuteční varhanní koncert Ondřeje Muchy. Na programu jsou dogmatické chorály J. S. Bacha. Všichni jste srdečně zváni!
Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Varhanní koncert 21.7.2018

V sobotu 21. července 2018 v 15:00 se ve farním kostele uskuteční koncert ke 100. výročí narození Karla Hejduška, hudebního skladatele, varhaníka a dirigenta chrámového sboru. Účinkovat bude varhaník ze Španělska.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Varhanní koncert u sv. Jana Nepomuckého 13. 5. 2018

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pozvání do kostelního sboru

Zveme srdečně všechny zájemce – přijďte mezi nás!
Kostelní sbor je otevřené společenství, které mezi sebe přijme všechny, kteří mají rádi zpěv a chtějí část svého volného času věnovat této bohulibé činnosti. Přátelé zpěvu, přijďte mezi nás!
Zkoušky jsou vždy ve středu po večerní mši svaté na kůru kostela sv. Petra a Pavla.

Rozpis zpívání scholy a sboru v nadcházejícím roce