Author Archives: David Indra

Zpívání chrámového sboru 2. července

Chrámový sbor bude zpívat v neděli 2. července při oslavě patrocinia našeho kostela, sv. Petra a Pavla. Program bude následující:

 • Petr Adolf Halík: Missa brevis
 • Josef Benz: Tu es Petrus
 • César Franck: Panis Angelicus

Na varhany bude sbor doprovázet varhaník Mgr. Václav Večeře.

TREFA – farní odklízecí brigáda 20. května

TREFA - brigáda

Zpívání chrámového sboru o Velikonocích

Níže můžete zhlédnout seznam skladeb, které bude zpívat chrámový sbor během velikonočních svátků.

Pozvánka na ples farnosti Povýšení sv. Kříže

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Vzpomínka na JUDr. Bohumila Suchého

Chrámový sbor vzpomene na svého nedostižného varhaníka při mši svaté v neděli 19. února v 18:30.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi oslovit Vás se vzpomínkou na mého otce, právníka, muzikologa, klavíristu a varhaníka JUDr. Bohumila Suchého, který se narodil před 100 lety 29. ledna 1917.
Přestože byl v roce 1963 odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně (rehabilitován 1991) ve vykonstruovaném procesu, který vedl stát proti členům řádu salvatoriánů, jeho přátelství s řadou členů pěveckého sboru při chrámu sv. Petra a Pavla v Prostějově, zvláště s Aloisem Štikou, Karlem Hejduškem, Zdeňkem Němcem, Františkem Vrábelem a dalšími se utužilo.
Po návratu z vězení se více zaměřil na svou klavírní a varhanní hru, kromě sv. Petra a Pavla v Prostějově preludoval u sv. Vojtěcha na Novém Městě nebo v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Jako pracovník a pozdější vedoucí hudebního sboru agentury Dilia až do svého odchodu do důchodu v roce 1984 intenzivně propagoval českou hudbu ve světě a napomáhal zlepšování prostředí pro vznik nových českých hudebních děl. Rád vzpomínám na naše hovory a často i polemiky o náboženství, humanismu, historii, umění…
Zemřel 29. listopadu 1999 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, pohřben byl do rodinné hrobky na Olšanech, oddíl 9b/60.
Ing. Jan Suchý
Praha 5 Smíchov
Ke Klimentce 49

bohumil-suchy

Zpívání chrámového sboru v nejbližší době

 • sobota 24. prosince ve 22:00
 • pondělí 26. prosince v 9:00
 • neděle 1. ledna v 9:00
 • neděle 8. ledna v 9:00

Zpívat se budou tyto vánoční skladby:

 • W. Gorzelniawski: Hodie Christus natus est
 • franc. lidová: Andělé (úprava Willi Türk)
 • Vojtěch Říhovský: Poslyšte bratři
 • Bohuslav Jeremiáš: Gloria a Benedictus (Česká vánoční mše)
 • Jaroslav Křička: Vítej nám Ježíšku

Po Vánocích bude mít chrámový sbor v lednu volno. Zkoušky na Velikonoce začnou 8. února. Prosíme zájemce o sborový zpěv: přijďte mezi nás! Zkoušíme každou středu po mši svaté na faře sv. Petra a Pavla.

Zpívání sboru na slavnost sv. Petra a Pavla

Bude se zpívat:

 • v neděli 26. června v 9:00
 • ve středu 29. června v 18:00

Program:

 • Zdeněk Fibich: Missa brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
 • Stanisláv Mach: Píseň k sv. Petru a Pavlu
 • Edward Elgar: Ave verum

Zpívání sboru o Velikonocích

Květná neděle 20.3. 9:00

 • Ingrid Silná: Na Květnou neděli
 • Ondřej Mucha: Bože můj, Bože můj
 • Carl Leitner: Kristus byl pro nás poslušný
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus te Christe
 • Jiří Strejc: Tělo mé

Bílá sobota 26.3. 20:00

 • Zdeněk Fibich: Gloria (Missa brevis)
 • Ingrid Silná: Velikonoční
 • Edward Elgar: Ave verum

Neděle Zmrtvýchvstání 11:00 (sv. Jana Nepomuckého)

 • Zdeněk Fibich: Kyrie, Gloria (Missa brevis)
 • Ingrid Silná: Velikonoční
 • Edward Elgar: Ave verum

Rozpis zpívání scholy a sboru

Do záložky Kalendář byl přidán Rozpis zpívání scholy a sboru do srpna 2016.

Pozvání na pravidelnou modlitbu

Dnes se tak, jak je již nějakou dobu zvykem, sešli farníci na modlitbu večerních chval z breviáře. Tato společná modlitba probíhá pravidelně každý čtvrtek, vždy hned po večerní mši svaté. Kdo budete mít chuť, přijďte se sejít ke společné modlitbě, jste zváni.
Večerní chvály